Efter generalforsamlingen i 2021, har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

 

Formand: Henriette Skouenborg, Marstal

Næstformand: Kaj Jørgensen, Tranderup

Bestyrelsesmedlem: Knud Borck, Marstal

Bestyrelsesmedlem:  Susanne Brøndum, Marstal

Bestyrelsesmedlem: Anne Hejse, Ærøskøbing

 

Suppleanter:

Mogens Madsen, Trousløkke

Emily Pitt, Ærøskøbing